БЛОГЪТ НА НИКОЛАЙ ДОСЕВ
За мистерии,загадки,свръхестественото и феномените,които не можем да обясним.

сряда, 10 март 2010 г.

Третото око - ПОДАРЪК ОТ БОГОВЕТЕ

ОПАСНАТА ИГРАЧКА, ПОДАРЪК ОТ БОГОВЕТЕ


Една от формите за виждане е третото око - способност за приемане и излъчване на мислени образи без участието на другите две очи. Третото око прониква в тънкоенергийния информационен диапазон и се идентифицира с аджна чакра, която се намира в мозъка.
Според древните вярвания третото око бил задължителен атрибут на боговете. Чрез него те прозирали в миналото и бъдещето, във всяко ъгълче на Вселената, черпели знания от космическия разум. Поразителното е, че всички легедни за третото око го разглеждат като орган на човека.

В прастари времена боговете и хората живеели задружно, правели си подаръци. Такъв подарък от боговете за хората бил и третото око. Служело за духовно зрение, диагностициране на болести и предсказване на бъдещето, за пътешествия в други измерения, придобиване на знания непосредствено от космическия разум. Именно чрез третото око боговете и хората контактували помежду си.
Органът можел да се сравни с радар, който улавя космическите енергии. Но тази играчка на боговете криела и опасности, затова не всеки човек имал достъп до нея. По тази причина останалите хора се стремели да я придобият и така се родил култът към третото око - средство за достигане на божествената същност.
Античните философи наричат третото око "клапан, разположен в центъра на мозъка, който регулира количеството на жизнената сила, попадаща в тялото от космоса". Индусите смятат, че това е органът на ясновидството. Буда задължително е изобразяван с трето око на челото си.

Но вдействителност този орган е невидим. За разлика от обикновените очи, той не е материален и е средство не за виждане в оптичния, а в духовния диапазон. Ако обикновените очи възприемат цвета, размера и формата на обекта, третото възприема скритият му смисъл, различава вечното от временното, лъжата от истината.
Но постепенно връзката с висшите сили прекъснала. Третото око атрофирало, тъй като вече не било необходимо. Спомен за него е фактът, че децата се раждат със зачатъчно трето око, но обществото ги възпитава така, че то да се затвори. Ето защо като възрастните те са духовно слепи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар